www.Justbe-OM.com                                                                                                 

              Japanse hoofdmassage   -   Reiki   -   Shambala   -   Tarot
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                

Home

Wie ben ik?

Massage

Reiki

Tarot

Uren en prijzen

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify traffic stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Japanse hoofdmassage   -   Reiki   -   Tarot

Anne-Marie Wilssens

Nieuwe Baan 115  -  9111 Belsele   -  tel.: 0486 16 47 02  -  e-mail: wilssensmina@gmail.com 

www.justbe-om.com  

______

                                                                                 

Reiki 

 

Wat is reiki? 

Het Japanse woord ‘reiki’ betekent letterlijk ‘universele levensenergie’. Alles wat leeft – planten, dieren, mensen – heeft die energie nodig om te leven, groeien en herstellen van ziekte. Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Iedereen is na zijn geboorte in staat om die energie vrijelijk in zich op te nemen en door te geven. Door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd. Door deze blokkades kan de universele levensenergie niet meer volledig doorstromen. Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten, en vertraagt het herstel. Tijdens een reiki-cursus worden bij de deelnemers de blokkades in de energiehuishouding losgemaakt, zodat zij weer onbeperkt levensenergie kunnen opnemen en zelfs doorgeven aan anderen. (bron: Reiki-groeiboekje, Luijerink)

 

Wat is energie? 

Het universum is energie. Uit energie is alles geschapen. De energie waarvan uw lichaam is geschapen, is dezelfde als die van een berg. Het kan onbegrijpelijk lijken dat een ding dat levenloos en onveranderlijk is, dezelfde oorsprong kan hebben als een plant die leeft en groeit, maar het broze heeft dezelfde bron als het stevige. Deze energie verenigt het universum. (bron: De reikigids, Eleanor Mckenzie) 

 

Wat doet reiki? 

Een van de eerste dingen die reiki voor ons doet, is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Waar reiki naartoe stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost, zodat het uit ons systeem kan verdwijnen. Daardoor geneest de ontvanger van reiki zichzelf. En dat geeft een volstrekt ander resultaat dan wanneer onze kwaal van ons weggenomen wordt door anderen, met behulp van medicijnen, operaties of andere behandelwijzen. Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen, komt ook niet meer terug, omdat we niet alleen de ziekte, maar ook de oorzaak ervan hebben overwonnen. We zijn er sterker van geworden. Het herstelde zelfgenezend vermogen helpt je ook om beter om te gaan met jezelf. Zo zal je lichaam je bijvoorbeeld sneller waarschuwen als je dingen eet of drinkt die niet goed voor je zijn. Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Talenten die altijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans kregen om tot volle wasdom te komen. (bron: Reiki-groeiboekje, Luijerink)

 

Reiki en andere therapieën. 

Reiki kan goed samengaan met andere therapieën, en die zelfs versterken, zoals bijvoorbeeld acupunctuur, aromatherapie, massage, bachbloesemremedies, ayurveda, yoga, chi kung, kristaltherapie, kleurentherapie, enz. (bron: De reikigids, Eleanor Mckenzie)

 

Reikisessie 

Praktisch: Draag makkelijk zittende kleding; drink op voorhand en nadien veel water; drink de avond voor de sessie geen alcohol, en ook niet dezelfde dag en de dag nadien. Reiki ontgift het lichaam, en daarom gaan alcohol en reiki zeker niet samen.

 Tijdsduur: 50 minuten 

Prijs: 45 Euro

Shambala 

Ik geef ook Shambala- behandelingen. Dit is een korte en krachtige Reiki-vorm.

Tijdsduur: 30 minuten

Prijs: 35 Euro